Sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky: recidiva po prodělané operaci laminektomii

Uvedu některé výsledky ze svého lékařského archivu, který je za dobu mé mnohaleté praxe už dostatečně objemný. Začnu velmi zajímavým příkladem. Pomocí metody vertebrorevitologie byla odstraněna recidiva výhřezu meziobratlové ploténky v segmentu L4 – L5 (po prodělané operaci laminektomii, jejímž cílem bylo odstranění meziobratlové ploténky ve jmenovaném segmentu).

Se souhlasem pacienta V. V. Kondakova uvádím lékařskou zprávu, popis snímků MR, snímky MR před léčbou a po absolvování léčby metodou vertebrorevitologie.

Výpis z lékařské zprávy č. 2624

Pacient V.V. Kondakov, 56 let, byl léčen na oddělení vertebrologie a neurochirurgie oblastní nemocnice „VTO“ od 27.11.1997 do 26.12.1997 s diagnózou: Bederní osteochondróza ploténky L4 – L5, stádium III., centrální výhřez ploténky L4 – 5, přechodná komprese kořene L5 zleva.

Pacient si stěžoval na bolesti v oblasti beder a kříže, které vystřelovaly po vnější straně stehna přes holeň až do palce levé nohy. Bolesti se zhoršují při chůzi. Pacient je nemocný 4 roky, léčil se konzervativně bez zlepšení. Hospitalizován za účelem operace.

Neurologicky: náklon trupu vpřed 75°, syndrom Lasoega (+) zleva. Šlachové reflexy D=S, síla extenzoru palce levého chodila 4 b. periodická hypostezie kůže v dermatomu L5 zleva. Bolesti se zhoršují při chůzi.

Na R-gramech je snížena výška plotének L4 – 5, L5 – S1. Na kontrastních myelogramech je patrná komprese durálního vaku na úrovni ploténky L4 – 5 kvůli hypertrofii žlutého vazu a protruzi ploténky ve tvaru „přesýpacích hodin“. EMG – snížení volní aktivity svalů levé nohy. Esteziometrie – snížená vnímavost vůči teplu a bolesti v oblasti dermatomů L5 – S1 zleva.

4.12.1997 provedena operace: Laminektomie L4, odstranění centrálního výhřez ploténky L4 – 5. Pooperační období bez zvláštností. Byly podávány analgetika, antibiotika, léky na cévy, nootropy a dostal masáže. Bolest byla odstraněna. Komprese míšních kořenů není. Pacient v dobrém/uspokojivém stavu byl předán na ambulantní doléčení.

Doporučení: kontrola u neuropatologa, léky na cévy...

Fotografie č. 18. Na fotografii je výpis z lékařské zprávy pacienta V. V. Kondakova, ve které se potvrzuje provedení operace laminektomie L4, odstranění centrálního výhřezu ploténky L4 – L5.

Рецидив: секвестрированная грыжа межпозвонкового после перенесённой ранее операции ламинэктомии

Na MR č. 1 je celkový snímek magnetické rezonanční tomografie, na kterém je vidět recidiva – sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky L4 – L5 po dříve prodělané operaci laminektomii. Stav bederní části páteře před léčbou prostřednictvím metody vertebrorevitologie.

Вертеброревитология: описание снимка МРТ после одного курса лечения. Отсутствие грыжи межпозвонкового диска.

Fotografie č. 19. Na fotografii je vidět popis snímku MR, který byl proveden po absolvování jednoho bloku léčby metodou vertebrorevitologie. Zaznamenána mírná degeneraci plotének (L4 – S1): L4 – L5, L5 – S1; na úrovni L4 – L5 stav po operaci, nepatrná epidurální pooperační fibróza.

Состояние поясничного отдела позвоночника после одного курса лечения методом вертеброревитологии

Na MR č. 2 je celkový snímek magnetické rezonanční tomografie, na kterém je vidět, že zcela chybí sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky v segmentu L4 – L5.
Stav bederní části páteře po absolvování jednoho bloku léčby metodou vertebrorevitologie.

Pro detailní obeznámení uvádím zvětšené části daných snímků před a po léčbě metodou vertebrorevitologie.

Поясничный отдел позвоночника после лечения методом вертеброревитологии

Na MR č. 3 (před léčbou) je po provedené laminektomii patrná recidiva – sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky L4 – L5..

Na MR č. 4 (po léčbě) je vidět, že zcela chybí sekvestrovaný výhřez meziobratlové ploténky v segmentu L4 – L5. Stav bederní části páteře po absolvování léčby metodou vertebrorevitologie.

Bez opakovaných operací tedy došlo k odstranění recidivy vyhřezlé meziobratlové ploténky výlučně díky užití metody vertebrorevitologie. Za tímto výsledkem ve skutečnosti stojí nelehká práce. V současné době metody nechirurgické transpozice ligamentarně artikuláčního systému páteře se zdokonalují. Systematizují se klinické zkušenosti, zdokonalují se manuální techniky, analyzují se výsledky dynamiky léčby, zkoumají se možnosti použití této metody v kombinaci s jinými typy konzervativní a chirurgické léčby s cílem zkrácení doby trvání léčby.

S použitím materiálů z knihy "Osteochondróza pro profesionálního pacienta" od akademika Igora Danilova – autora metody vertebrorevitologie.